Garcon color
Poezia lui Ion Barbu Nastratin Hogea la Isarlîk e un meteorit literar încă neanalizat cum se cuvine. Barbu avea în mod limpede lecturi despre mistica musulmană și despre felul în care Balcanii au fost parțial islamizați datorită nu activității oficiale de convertire a Imperiului Otoman (exagerată în pioasele manuale de istorie), cât misionarismului confreriilor de derviși care s-au răspândit în Balcani și care au supraviețuit pînă în zilele noastre (vezi linkuri mai jos).
.
In poezia lui Barbu, Nastratin Hogea e identificat corect ca un derviș rătăcitor, asocial și anomal, în marginea legilor și a societății. Hogea e unul din acei derviși rătăcitori de tip Malamatiyya (ai “hulei”, sau ai “blamului”), personajele cele mai baroce din istoria islamului. Miticul personaj al lui Nastratin Hogea e unul din aceștia. Nastratin Hogea nu a fost inventat de Anton Pann, ci e o figură esențială a folclorului musulman, din Asia Centrală și Afganistan pînă în Balcani.
.
Acești derviși rătăcitori Malamatiyya sînt la originea imaginii fakirilor din India și Pakistan… umblând aproape goi, asceți și desfrânați (ceea ce pentru ei era același lucru, fiind în afara legilor), ei se dedau unor exerciții spectaculoase de control asupra corpului, precum în yoga, mergând uneori pînă la automutilări.
.
Arăt toate acestea în filmul meu realizat printre dervișii din Macedonia Iubiții Domnului.
.
fasting buddha
Dervișul din poezia lui Barbu e adus de apă pe o barcă în derivă… scheletic, dincolo de foame, precum acel Buddha din arta Gandharei păstrat în muzeul din Lahore (Pakistan, dervișismul rătăcitor musulman a fost întotdeauna într-o simbioză cu mistica hinduistă și yoghină de tip bhakti din sub-continentul indian) el arata asa in poem :
.
“Îmi desluşii deasupra, înghemuit pe-o bîrnă,
Un turc smolit de foame şi chin, cu faţa cîrnă,
Cu mîinile şi gura aduse la genunchi.
– Trei petece răzleţe i se ţineau de trunchi.”
.
Ce înțelege Călinescu din asta (In capitolul dedicat lui Barbu din Istoria Literaturii Române : “Nastratin Hogea e văzut de Ion Barbu ca un argonaut slinos pe un caic putred in mijlocul unui Orient mirific și duhnitor…
.
Argonaut slinos” ?!!!… Nu se putea interpretare mai eronată. In realitate, sub abilitatea versului avem un tablou realist și crud al conflictului metaistoric dintre lumesc și mistic. Imbuibatul de pașă din Isarlîk, înfoit sub ochii mulțimii care îl credea pierdut pe Hogea, îi oferă misticului hrană și desfătări, crezând, cu creierul lui obez, că Sfântul e flămând…
.
Dar ne mîhneşti cu-o faţă prea tristă; hai curînd!
Nu sta pe punte – coabe cu pîntecul flămînd!
Noi ţi-am adus năutul dorit, şi sumedenii
De roşcove uscate şi tăvi cu mirodenii
– Coboară, iscusite bărbat, şi ia din plin.”
.
… la care calm, neutru, dincolo de umanitate, Hogea începe să își mănânce un picior în fața idiotului țanțoș și a mulțimii proaste :
.
Pic lîngă pic, smalţ negru, pe barba Lui slei

Un sînge scurt, ca două mustăţi adăugite,
Vii, vecinici, din gingia prăselelor cumplite
Albiră dinţii-n pulpă intraţi ca un inel.
Sfînt trup şi hrană sieşi, Hagi rupea din el.
.
Intr-o imagine atroce, cu abilitate de scenarist, Barbu dă peste cap toate așteptările și convențiile cititorului și reușește din trei vorbe să reproducă oroarea intrinsecă a sacrului.
.
Barbu era Nastratin; Călinescu și cititorii de rând – pașa și gloata care voiau să-i dea sfântului “năut și mirodenii”…
.
Linkuri spre noi dezvăluiri despre sufism, începând cu filmul pe care l-am realizat printre derviși (click pe titluri):

Iubiții Domnului (film)

.

O variantă engleză a textului, cu clipuri video de ceremonii pe care le-am filmat în Kosovo și Macedonia : The influence of Sufi Islam in the Balkans

.
Despre sufismul cecen :

Mic breviar cecen…

.
Linkurile de mai sus au și sublinkuri… Filmul complet în engleză Howling for God poate fi văzut aici :
.
Howling for God
http://www.cultureunplugged.com/play/2873/jsSendInvitation.php
.