Image

O stire proasta pentru nationalismul lingvistic, care pune retoric si soporific întrebarea, cum o fåcea acad.  Graur: “cînd ne-au fost oare albanezii superiori ca så luåm de la ei termeni de civilizaţie precum vatrå, moş, etc.”? În realitate, vatrå, care existå în românå, albanezå şi în multe limbi slave, ce l-au împrumutat in mod cert de la påstorii semi-nomazi aromâni, este un termen pur albanez, lucru dovedit extrem de simplu prin fonetismul såu actual. Rådåcina termenului a fost identificatå de mult de lingvisti: albanezul vatër, articulat: vatra, nu poate veni decît de la rådãcina *ater( foc):  avest. atar, foc, lat. ater, negru, ars, osetå (limbå iranianå din Caucaz) art, foc etc…

Ceea ce este inexplicabil în varianta balcanicå a rådåcinii este proteza consonanticå iniţialå v-. Stim înså cå procedeul de a adåuga un v- protetic initial rådåcinilor unor termeni arhaici moşteniţi care încep cu vocalå este un procedeu propriu limbii albaneze. Sînt afectate în primul rînd multe cuvinte provenite din acel vechi fond lexical pe care putem, provizoriu, så-l botezåm ilir, şi care este limpede indo-european. Ex.: vesh, ureche, de la råd. *aus-, întîlnitå în latinå în auscultare, prus. ausins, urechi, lit. ausìs, let. àuss, ureche.

Dar, procedeul a fost aplicat şi unor termeni latini cu vocalå initialå, care, dupa ce au fost imprumutati in proto-albaneza au primit la rîndul lor  proteza v-: verbër, orb, cu derivatele verboj, a orbi şi verbërí, orbire; vepër, vepra, operå, creaţie; vorfën= orfan; vadís, a uda. Îl putem adåuga aici şi pe românescul oare, a cårui etimologie acceptatå îl face så provinå din lat. volet, dar care corespunde exact alb. vallë, asa dupå cum operå îi corespunde lui vepër, iar orb lui verbër. Nimic asemånåtor acestei proteze consonantice initiale nu existå în celelalte limbi balcanice si nici in româna. Motiv pentru care vatër, vatra, derivat din ater, nu poate fi decît un termen albanez, împrumutat de limbile vecine: româna, macedoneana, sîrba, etc. Evolutia de la *ater la vatër, vatra nu a putut avea loc decît în albanezå.

—————–