Image

“El va judeca pe Curva cea mare, care strică pământul cu curvia ei.”
(Apocalipsa, 19.2, trad. Gala Galaction)
.

Slavonismul imprumutat “kurva” a fost de la început generalizat in româna, unde subconstientul colectiv a făcut întotdeauna o asociere forțată cu “cur“.

.
Asocierea e forțată si nejustificată istoric si etimologic. Cur vine direct din latinescul culus, precum fr. cul si it. culo, in vreme ce curva e un imprumut direct din limbile slavilor din jur. In toate limbile slave, kurva desemneaza o prostituata sau o femeie ușoară, iar termenul a căpătat o extindere atât de mare, încât intr-o limba ca polona, de pilda, a putut deveni o simpla interjecție care punctează limbajul popular. Ascultați un polonez needucat vorbind si veți auzi ca fiecare frază conține cel puțin un kurwa, iar deseori fiecare al doilea cuvânt al unui discurs pătimaș e kurwa, exact precum блядь in ruseste.
.
Kurva e insa un termen preistoric, al cărui corespondent etimologic exact este englezescul whore si germanul Hure. E surprinzător ca lucrul nu a fost subliniat îndeajuns in dictionarele etimologice.
.
Aici trebuie sa reamintim corespondentele fonetice exacte între termenii comuni existenți in slavă-latină-germanică. In urma mișcării fonetice tectonice numita Lautverschiebung, in limbile germanice orice K (C) indo-european a devenit H… astfel: canis = Hund; caput = Haupt; cervus = Hirsch..
.
Mulți asemenea termeni sînt comuni slavei si latinei, chiar dacă sensul e uneori divergent. Astfel sl. karova (vacă) = lat. cervus… desemnand cornuta mare întâlnită frecvent de vorbitori. De comparat cu bretonul (celtic) karv = cerb si germanicul Hirsch (unde C > H).
.
Kurva slavon are un corespondent imediat in latinescul cara (probabil de la carua, masculin: carus = drag, iubit; cf. karova-cervus)… De aici germanicul previzibil (C > H) Hure, whore… cu forme corespunzând perfect in toate limbile scandinave.
.
Curva = whore, așadar, atât funcțional cât si istoric si etimologic. Este reconfortant să vedem ca lingvistica vine sa confirme intelepciunea populară, care a bănuit întotdeauna ca e vorba de o indeletnicire veche… suficient de veche ca sa se fi păstrat lingvistic sub o forma identică in vocabularul fundamental al unor limbi atât de diferite.
 Image