Image

1940, septembrie 14

DECRET REGAL
MIHAI I
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională
Rege al României
Am decretat și decretăm :
1. Statul Român devine Statul Național Legionar.
2. Mișcarea Legionară este singura mișcare recunoscută in noul stat, având ca țel ridicarea morală și materială a poporului român.
3. Dl. General Ion Antonescu este conducătorul Statului Legionar și șeful Regimului Legionar.
4. Dl. Horia Sima este Conducătorul Mișcării Legionare.
5. Cu începere de la data acestui înalt Decret, orice luptă între frați încetează.
Dat la București, 14 Septembrie 1940.
MIHAI I
Conducătorul Statului Român
și
Președintele consiliului de miniștri,
generalul Ion Antonescu