Sexy-Jesus-Tattoo-For-GirlἘν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

Nu trebuie să fii credincios, ba chiar până și un ateu pasionat de limbaj și Logos poate să vadă că discursul nostru de astăzi, felul în care folosim limba și întreaga noastră literatură occidentală au fost fasonate și determinate și puse în forma actuală de retorica Evangheliilor.

Armenii, georgienii, goții, slavii și-au pus pentru prima oară în scris limba prin traducerea literală a Evangheliilor.

Greaca apostolilor a introdus, la rândul ei, o ruptură stilistică și retorică cu tradiția antichității elene, nefăcând decât să imite ritmic turnurile semite ale textului aramaic original, care nu ni s-a păstrat.

Acolo unde apostolii vorbeau între ei în aramaică, cu trimiteri permanente spre textele anterioare ale Torei și prorocilor, în ebraică, apostolii nu au făcut decât să adapteze artificial gramatica și stilul limbii grecești la discursul profetic semit, aramaic.

De aici repetițiile, imprecațiile în vorbe puține, absența propozițiilor subordonate. Limbaj profetic imitat ulterior și de Mahomed, recitând în transă în araba de la Mecca, în misiunea ce avea să dea Coranul și Islamul.

Așadar, la început la fost Cuvântul… Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος… în slavonă:  искони бѣаше слово, la început a fost slova.

Una din cele mai abile îmbinări de slove din istorie.

Dar româna nu a acceptat slova în textul sfânt, pentru că slova slavonă suna prea mirean. Slova, слово, era doar cuvântul scris fizic, nu Vorba. Așa că traducerea românească a evengheliilor a folosit Cuvânt pentru a reda Logos.

Ceea ce ştim însă despre evoluţia limbii şi a societăţii româneşti in trecut nu ne ajută cîtuşi de puţin să înţelegem saltul semantic de la latinescul conventum, acord, conventie, adunare, la românescul cuvînt. Un mare lingvist, cum a fost Rosetti, a preferat să nu se ocupe deloc de cuvînt în monumentala sa Istorie a limbii române (1968), mai degrabă decît să umple un gol oferind cine ştie ce explicaţii şubrede.

Dar, totul se limpezeşte pornind din albaneză: latinescul conventum a devenit în albaneză kuvënd, pl. kuvënde, aidoma, în româna veche, lui cuvent-cuvente (în aromână: cuvéndã). Kuvënd desemnează o foarte importantă institiţie albaneză, care a funcţionat din noaptea timpurilor pînă în epoca modernă.

“Pentru lucruri importante, cum e mersul la război împotriva altui clan, se ţinea o adunare generală a bătrînilor clanului; este ceea ce se numea kuvënd (din latinescul conventum).”

Malcolm, Noel. Kosovo. A Short History. London: Papermac, 1998, p. 17

De aici, de la sensul de “adunare”, s-a trecut la cel de “discuţie în comun”, “dezbatere”, şi, în cele din urmă, “vorbă”, “cuvînt”. Termenul şi-a păstrat cele două sensuri pînă după venirea în Balcani a slavilor, care i-au preluat întregul complex semantic. Vedem asta din faptul că termenul slavon sobor, adunare, a evoluat în Balcani în sensul de “cuvînt”, “vorbă”. (Cf. rus. sobor, sîrbo-croată sabor, dar macedoneană zbor, “cuvînt”, “discurs”, “adunare”, zboruva, “a vorbi”. Este limpede că macedoneana l-a transformat pe sobor, adunare, în zbor, cuvînt, sub influenţa kuvënd-cuvîntului albano-(a)român. Printr-un alt soi de feed-back cultural, aromâna, care poseda deja cuvéndã, a împrumutat şi zbor de la macedoneni, creînd, pe deasupra, verbul zburãscu, “vorbesc”, “a vorbi”, după modelul macedoneanului zboruvam.

Româna nord-dunăreană are la rîndul său a sporovăi, prezentat în dicţionare ca avînd o etimologie necunoscută. (DEX-ul propune, fără convingere, “probabil contaminare între a spori şi a ciorovăi” (sic!). A sporovăi nu e în realitate altceva decît macedoneanul zboruva, “a vorbi”. Mai mult, derivaţiile din kuvënd/cuvînt sînt paralele în română şi în albaneză: kuvendój=a cuvînta, kuvendár=cuvîntător.

Înainte de a fi un exemplu de latinitate şi de “miracol românesc”, cuvînt nu este de fapt decît o dovadă suplimentară dintr-o lungă serie de dovezi ale convieţuirii strînse a românilor în acelaşi spaţiu cu albanezii şi slavii macedoneni din sudul peninsulei balcanice.

La început a fost Cuvântul
(Am folosit aici un extras din volumul meu “Dacopatia și alte rătăciri românești” (Humanitas, Bucharest, 2015). )
————-