PAIDEIA – despre viciu, bătaie, pedeapsă și școală…

Cât s-au chinuit ăia de la Criterion: Comarnescu, Vulcănescu, Eliade, Noica, să lanseze o nouă παιδεία, paideia, în România, fără să ia în seamă faptele de limbă şi neîncrederea profundă faţă de învăţătură. Paideia, παιδεία, transmiterea cunoaşterii către cei mai tineri (de la παῖς, copil, genitiv παιδός, rădăcină de la care mai avem ped-agogie, ped-iatrie sau … Continue reading PAIDEIA – despre viciu, bătaie, pedeapsă și școală…