Despre prudență in lingvistică…

Sarda este o limbă (o limbă, iar nu un dialect italian) arhaică, singura limbă neoromană care a păstrat pronuntia latinei clasice. Peste tot, de la începutul erei noastre, latina si-a palatalizat consoanele (de pilda: cento, cent, cien = 100), in vreme ce in sardă pronuntia a rămas dura chiar inainte de E si I, asa … Continue reading Despre prudență in lingvistică…