Fragment din piesa “1875: Eminescu la Creanga”…

Eminescu bea cu Creangă : EMINESCU (mohorît) Frate Ioane, oare de ce avem noi dinţii atît de urîţi? (Creangă ridică din umeri şi bea) Ooh, luxură ! Aah, goliciune ! Cum aş mai şti eu iubi ! Cum aş şti eu iubi o vergină ! S-o prind în braţe şi să-i frîng tălioara subţire. Să-i … Continue reading Fragment din piesa “1875: Eminescu la Creanga”…